നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

Thiruvananthapuram District Committee

Sri. S.Sunilkumar

General Secretary

Pettah Sasidharan Nair

Vice Chairman

P. G. Pradeep

Vice Chairman

Kuchapuram Thankappan

Vice Chairman

Peroorkkada Mohanan

Vice Chairman

Dr. Mallika S

Vice Chairman

Abdul Karim

Vice Chairman

Jithandran

Dt Secretary

Hari Kumar

Dt Secretary

Jaganaya Jayakumar

Dt. Exe. Member

Kovalam Babu

Dt Secretary

Santhosh Kumar

Dt Secretary

Sreekala K

Dt Secretary

Unnikrishnan Nair

Dt Secretary

Mini Jayakrishnan

State Codinator Balavedi

Anil Uzamalakkal

Dt Secretary

Sathi Kumari

St Vanithavedi Dt Secretary

Preethy F

Co-ordinater Yuvajanavedi

Abshiak

Dt Chairman Yuvajanavedi

Sreejith S

G.Secretry Kovalam

Shinu B.

Treasurer Kovalam

V L Rajan

Chairman Neyyattinkara

Korani Vijayan

Chairman Cherayankeezhu

Sreejith

G.Secretary Cherayankeezhu

Nikhil Korani

Treasurer Cherayankeezhu

Arun

Treasurer

Nizarudeen

Chairman Vattiyoorkavu Constituency