നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

Kozhikod District Committee

Sri. N.Muraleedharan

General Secretary

Sugathan Kuppatt

DT.Vice Chairman

Santhosh Mangave

DT.Vice Chairman

Palakkandy Moideen Ahamed

DT.Vice Chairman

Dr.E.P.Jyothi

Chairperson V.Vedi

C.T.Lathika

GEN.Convenor Vanitha

Kandiyil Gangadharan

DT.Vice Chairman

K.I. Paul

DT.Vice Chairman

T.T.Jayadevan

DT.Secretary

V.V.Sudhakaran

DT.Secretary

Babu Valakkada

DT.Secretary

Ajayan P.I

DT.Secretary

C.P.Karunakaran

DT.Committee

Ayyappan M.P

DT.Secretary

Suresh Alampetta

DT.Comm.Member

M.Ganesh

DT.Comm.Member

Syamala Panangad

Convenor,V.Vedi

Sreerag K

Co-Ordinator Bappusena

Rajeevan Madathil

CH.Koyilandi

Ramakrishnan Kizhakayil

G.Sec.Koyilandi

P.Rethnavally

TR.Koyilandi

Unnikrishnan Master

CH.Balussery

Shanavas Poonur

G.SEC. Balussery

E.M.Raveendran

TR. Balussery

Murali Kacheri

CH.Kozhikode South

Azeez Mankavu

TR.Kozhikode S

Santhosh Mankavu

G.SEC.Kozhikode S

T.Sedumadavan

CH.Kunnamangalam

Gangadharan Nair

G.SEC. Kunnamangalam

T.Padmakshan

TR. Kunnamangalam

Mohan Babu

CH.Elathur

Renjith

G.SEC. Elathur

Jayan P.V

TR. Elathur

M.Krishnamani

CH.Kozhikode North

V.P.Bindu

G.SEC.Kozhikode North

Alphonsa Mathew

TR.Kozhikode North

Suresh Mayyan

CH.Beypore

Soman

CH.Vadakara

C.K. Vijayan

CH.SEC. Vadakara

K.T.Soman

TR. Vadakara

DR.Anjana J.S

DT.CH.Yuvaganavedhi