നേത്യത്വ പരിശീലന ക്യാമ്പ് മെയ് 7 ,മെയ് 8 തീയ്യതികളിൽ ആലുവയിൽ

Thrissur District Committee

Sri. Akhil S Nair

General Secretary

Prof. U.S.Mohanan

Treasurer

Jayarajan V K

DT. V. Chairman

Jinan P.K

Dt. V. Chairman

Adv.Rajeevan K.K

DT. V. Chairman

Polachan M.C

DT.V. Chairperson

Adv. Shaji Thalasery

DT. Secretary

Renuka Menon

DT. Secretary Vanitha G. Convenor

Adv. Rahul M.A

DT.Secretary

Muhammed Shabeek

DT.Secretary

Francis Mathews

DT. Secretary

Murshid M

DT. Secretary

Valsala Baburaj

DT.Committee

Shaju Chelat

DT.Committee

Subramanian T A

DT.Committee

Roy V S

DT.Chair.H.Vedi

Dr.Raju V K

ST.EXP.CHAIR,H.Vedi

Wilson P A

DT.Convenor,H.Vedi

Jose C.C

DT.Convenor,H.Vedi

Laly James

DT.Vanitha Chair

Shailaja

DT.Vanitha V. Chair

Sandhya Arakkal

DT.Vanitha Con

Latha Preman

DT.Vanitha Con

Vidhya Rajesh

DT.Vanitha Con.

Usman Anthikkad

DT.Chair.Pravasi

Akbar Ali

DT.Chair.Balavedi

Adv.Eldho Pookkunnel

DT.Resource Balavedi

Sayyid Muhammedalphah P A

DT.Con.Balavedi

Venugopal K P

Chairman, Chalakudy

Shaiju V.A

G.Secretary,Chalakudy

V.Ramadas

Treasurer, Chalakudy

Subrahmanian K

Chairman

Adv. K. Laila Parengattil

G. SEC.Thrissur

K.S Siji

Treasurer,Thrissur

K.Mohandas

Chairman Chelakkara

Rajesh.K

G.Secretary Chelakkara

Jiffin George

Treasurer Chelakkara

Sasidharan.V

Chairman Guruvayur

K.C. Chandrashegaran

G. Secretary Guruvayur

Sunil Nedumattumel

Treasurer, Guruvayur

Chandrashegaran

Chairman,Irinjalakuda

M.R. Renji

G. Secretary Irinjalakuda

C.M. Unnikrishnan

Treasurer Irinjalakuda

Kamalam K

Chairperson, Vanitha vedi, Irinjalakuda

Laila V.K

Chairperson,Harithavedi, Irinjalakuda

Jose K.M

Chairman Kaipamangalam

Santhosh V.R

G.secretary, Kaipamangalam

NithiShkumar K. R

Treasurer, Kaipamangalam

Mohanan

Chairman Kodungallur

K.K Komalan

G.secretary,Kodungallur

Sashidharan

Treasurer Kodungallur

P.B. Remadevi

V.Convener Ollur

P.M.M. Shereef

DT.Con.Balavedhi

James N.J

Chairman Manalur

Lohidakshan

Secretary, Manalur

Sunil Sushasree

Treasurer, Manalur

Maithri Valsan

Chairperson,Nattika

Biju N.V

G.Secretary,Nattika

Sumana Joshy

Treasurer,Nattika

Presad

Chairman,Puthukad

Reena Francis

G.Secretary,Puthukad

K.V. Murali

Treasurer,Pudukad

T.T Joy

Chairman, Wadakanchery

Vincent V.K

Secretary, Wadakanchery

A.S Nadira

Treasurer Wadakanchery

Rajesh V.M

Chairman,Kunnamkulam

Viswanathan.C.K

Secretary,Kunnamkulam

Jerin

Treasurer,Kunnamkulam

Bindu Narayanan

Vanitha Chairman Guruvayoor

Sajeevan

Chairman,Ollur

Wilson Paul

G.Secretary,Ollur

Suma Rajeevan

Treasurer Ollur

Panchami Vinod

Guruvayoor